wansaitoursaleandservice.com

 
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : Catalog1 » หลวงพระบาง
หลวงพระบาง
สถิติการชม : 5,554 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 25/8/2558
L43
หลวงพระบาง

                 * โปรแกรม เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4  วัน 3 คืน
                       (พักที่วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 2 คืน )

 วันแรก  หนองคาย-เวียงจันทน์ –วังเวียง 

06.00 น.ถึงหนองคาย ทำธุระส่วนตัวที่วัดโพธิ์ชัย จากนั้นรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)ที่ห้องอาหารครัวสะเด็ด หรือ วีเอส.                                                                             08.00 น.รถบัสลาวพร้อมไกด์ รอรับคณะ นำคณะเดินทางสู่  ตม.หนองคาย เคลียร์ เอกสารที่ด่าน ตม.ไทย จากนั้นข้ามสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว สู่ด่าน ตม.ลาว ถึงด่านลาว พบกับไกด์ลาวสาวสวยคอยต้อนรับในชุดพื้นเมือง ที่จะนำท่าน เดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์ เป็นระยะทางประมาณ 22 ก.ม.ก็ถึงเวียงจันทน์ ประมาณ 30 นาที  ออกเดินทางเข้าสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ระยะทาง (ประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางแวะตลาดแพปลา หมู่บ้านชาวประมง เลือกซื้อสินค้าปลาแห้ง สดปลาส้ม ติดมือกลับบ้าน                           12.30 น.ถึงวังเวียง นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)ที่ร้านอาหารนางบดสนามบินเก่า13.00 น.นำท่านเดินทางขึ้นถ้ำจัง ชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ จินตนาการเป็นรูปต่าง เช่น พญานาค, พระบิณฑบาต ไหหิน เป็นต้น บนถ้ำยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด อีกด้วย จากนั้นลงมาด้านล่างของถ้ำมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ทุกท่านได้ลงเล่น ชาววังเวียงบอกเล่าว่า ใครที่ได้อาบน้ำแร่ จะช่วยรักษาโรค เชิญท่านลงอาบน้ำแร่ได้ตามสะดวก จะใช้เวลา 1 ช.ม.ที่จะอยู่บริเวณนี้  นำท่าน ให้ท่านอิสระเล่นกิจกรรมทางน้ำ   ท่านสามรถล่องเรือชมธรรมชาติได้ที่นี่ เรือ 1 ลำ นั่งได้เพียง 2-3 ท่าน ราคา ท่านละ ประมาณ 200 บาท/ชม.) ล่องเรือคนู ประมาณ 7-8 ก.ม. ราคาประมาณ 400/ท่านและกิจกรรม เล่นน้ำที่ถ้ำลม ห่วงยาง กระโดดน้ำ ฯลฯ                           16.30 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพูอ่างคำ เรซิเด้นส์ ในตัวเมือง สะดวกสบายและทวีสุข ริมน้ำซอง  เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย ชมเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศสวยงาม นาม กุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลตัดผ่าน ในตัวเมือง สองฟากฝั่ง ในช่วงน้ำหลาก ชาวต่างชาติ ชอบเล่นน้ำ ล่องเรือมาก                                                                                             18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่3)  จากนั้นจะ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรียามค่ำคืนเมืองวังเวียง ซึ่งมีร้าน เหล้า เบียร์ มากมาย และมีชาวต่างชาติ  มาใช้บริการ เป็นส่วนใหญ่   (พัทยา 2) ที่โรงแรม....บรรยากาศสบายๆ    สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะแบบเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาล้อมรอบ จากนั้น นำท่านเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ท่องราตรี ตามอัธยาศัย (ใกล้โรงแรมที่พัก)
วันที่สอง  วังเวียงฯ-หลวงพระบาง [250 km.]
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทาง ชมทะเลหมอก ปกคลุมภูเขาสูง เส้นทาง 13 เหนือ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางกับวิถีชีวิตของชาวเมือง กาสี บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆแวะพักที่พูเพียงฟ้า ถ่ายรูป สัมผัสบรรยากาศ ทะเลหมอก  แวะรับประทานอาหารกลางวัน   (มื้อที่5) ที่ร้านอาหาร กิ่วกระจำบนยอดเขาสูง เดินทางต่อ ผ่านบ้านเชียงเงิน เข้าสู่หลวงพระ บาง                                                                                         13.00 น. ถึงหลวงพระบางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมคำเพ็ด(ใหม่) หรือโชคพันคำ หรือซันเวย์ เข้าทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัยก่อนจะนำท่านเดินทางทางใต้ มุ่งหน้าสู่นำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ตาดกวงซี  บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย ลงเล่นน้ำตก ตามอัธยาศัย   ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6)ที่ร้านอาหารหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม และซื้อสินค้าที่ตลาดมืด หรือตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย  

20.30 น. นำท่านกลับที่พักๆผ่อนตามอัธยาศัย                                                    

 วันที่สาม พระราชวังเก่าหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง                                                06.00 น. รถรอรับคณะนำท่านเดินทางเข้า ตักบาตรข้าวเหนียว (สถานที่นั่งตักบาตร พร้อมข้าวเหนียว ชุดละ 100 บาท) หลังจากนั้น เดินชมตลาดเช้า ที่ชาวบ้านนำสินค้า สด-แห้ง มาวางขาย และเชิญชิมกาแฟ-ปาท่องโก๋ ร้านประชานิยม ที่หัวมุมตลาด
07.30 น. นำท่านกลับมารับประทานอาหารเช้า(มื้อที่7) ที่โรงแรม ทำธุระส่วนตัวสักครู่              08.30 น.รับคณะ ออกเดินทาง นำท่าน ชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต ภายในเครื่องประดับ    เป้นทองคำ สวยงาม เดินชมรอบๆในท้องพระโรง โดยมีไกด์และบรรยายให้ท่านฟัง  จากนั้นนำท่านชม วัดเก่าแกอายุกว่าพันปี และที่ประดิษฐาน พระม่าน (ส่องรูดู)ที่ วัดเชียงทอง,จากนั้น ไหว้และชมพระสวยงาน ที่วัดวิชุนราชหรือพระธาตุหมากโม เป็นรูปทรงกลมแบบครึ่ง คล้ายแตงโม ผ่าซีก                              

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)แบบพื้นเมืองที่ร้านหลวงพระบาง อาหารพื้นเมืองส้มตำปลาเผา ผัดหน่อไม้ แซ่บ แบบไทย-ลาว                                                           13.00 น. เดินทางไปหมู่บ้านซ่างไห ชมการต้มเหล้า การทอผ้า แบบชาวบ้าน ทอมือ จากนั้นลงเรือข้ามแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ภายในพบพระพุทธรูป โบราณ มากมายหลายหมื่นองค์ มีสองชั้น ได้เวลาสมควร ล่องเรือกลับขึ้นฝั่ง เดินทางสู่บ้านผานม ชมและเลือกซื้อสินค้า ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ที่ชาวบ้านผลิต และจำหน่ายเองในราคาถูก                                                                     17.00 น.นำท่านเดินขึ้นบันไดสูงกว่า 300 ขั้น เข้านมัสการพระธาตุภูสี ชมพระอาทิตย์ตกดิน ก่อนจะลงจากพระธาตุภูสี เชิญทุกท่านเดินชมและเลือกซื้อสินค้าชาวเขา ตลาดมืด
19.00 น.อาหารค่ำ(มื้อที่9)ที่ร้านอินโดไชน่า พร้อมบายสีสู่ขวัญ จากนั้นเดินจะช้อปปิ้งตลาดมืดหรือเดินทางกลับโรงแรมที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  หลวงพระบาง-วังเวียง- เวียงจันทน์
06.00 น.อาหารเช้าที่(มื้อที่ 10)โรงแรม จากนั้น ออกเดินทาง สู่เวียงจันทน์ ตามเส้นทางถนน 13 เหนือ ระหว่างทางชมทะเลหมอก อันสวยงาม บนยอดเขาสูง ผ่านบ้านกิ่วกระจำ  บ้านภูคูณ ชมตลาดชาวเขาเผ่าลาวสูง ทำธุระส่วนตัว ก่อนจะออกเดินทางต่อ เข้าสู่เมืองกาสี ซื้อข้าวโพดสาลี อร่อย ทานบนรถก่อนถึงวังเวียง แวะที่บ้านผาห่อม ที่นี่ สัตว์ป่า และเลียงผาเยอะ มาทำเป็นน้ำมัน เลือกซื้อติดมือกลับบ้าน ก่อนจะเดินทางเข้าสู่เมืองวังเวียง
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11) ที่วังเวียง ร้านอาหารนางบด สนามบินเก่าเมืองวังเวียง ก่อนออก เดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์  ตามเส้นทางบ้านโพนฮง ก่อนเข้าสู่เวียงจันทน์ 17.00 น.ถึงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางสู่ด่านลาว ถึงด่านลาวนำท่านช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างเคลียร์เอกสาร
19.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ด่านไทย ถึง จ.หนองคาย รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่12)ที่ ร้านอาหารริมน้ำโขง แพ12 ราศี อาหารประเภทปลาน้ำโขง อร่อยๆ  ก่อนจะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 *เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่นั้นๆ

@อัตราค่าบริการ จำนวน  40-50  ท่าน  ราคา ท่านละ 7,xxx  บาท (รับ-ส่งที่ หนองคาย)

อัตรานี้รวม         ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว ไป-กลับ/ ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยว / ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารทุกมื้อระบุตามในรายการ / ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง / ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น/ ค่าประกันฯ เดินทางและรักษาพยาบาลวงเงิน 1,000,000 / 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปไกด์และคนขับรถ /ค่ามินิบาร์ในห้องพัก /  ค่าซักรีด /   ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหาและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและ

เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน 

 รายการอาหาร

ร้านอาหารนางบด สนามบินเก่า วังเวียง  เลือกอาหารได้ 6 อย่าง

-ลาบปลา –ลาบหมู –ผัดเผ็ดหทูป่า  -แจ่วปลา+ผักลวก-สลัดผักน้ำ-แกงเผ็ดหมูใส่หน่อไม้-ผัดผักรวม

-ต้มยำปลา –ทอดปลา-ต้มไก่ – ซี่โครงหมู่ต้มฟัก-ผัดผักน้ำ-ส้มตำ

ร้านหลวงพระบาง เลือกได้ 6 อย่าง

-ผัดกระเพราไก่ –ปลาราดพริก-ใคร่แผ่น+แจ่วบอง-ไก่ผัดเม็ดมะม่วง-หน่อไม้ยัดไส้-ยำไก่ย่าง

-แกงจืดลูกรอก –ต้มไก่บ้านมะขามอ่อน –ต้มยำปลา –ต้มจืดสาหร่าย –แจ่วปลา+ผักลวก

-หมูทอดกระเทียมพริกไทย – สลัดผักน้ำ –ผัดผักกาดใส่เห็ดหอม

ร้านมีชัยผล   เลือกได้ 6 อย่าง

-แกงเขียวหวาน+ขนมจีน –อ่อมไก่ –ผัดผักรวม –ไข่เจียวยัดไส้-ไส้อั่ว –ปลาสมุนไพร

-ส้มตำ –ผัดเผ็ดไก่,หมู –ต้มปลา –ต้มยำไก่ –ไก่ตุ๋นฟักมะนามดอง –สลัดผักน้ำ

-ผัดผักน้ำ –แจ่วปลา+ผักลวก –ปลาเผ่า+แจ่วส้ม

ปากห้วยมึชัย  เลือกได้ 6 อย่าง

-แกงเขียวหวานไก่+ขนมจีน-ส้มตำ –ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน –ปลาเปรี้ยวหวาน

-ไก่ทอด –ลาบหมู-ปลานึ่งมะนาว  -นึ่งไก่ใส่เห็ดหอม – ต้มยำปลา –ต้มไก่

-ฉูฉี่ปลา -ไข่พะโล้หมู

 

 

 
หลวงพระบาง
หลวงพระบาง
 
Online:  1
Visits:  534,337
Today:  102
PageView/Month:  6,694