wansaitoursaleandservice.com

 
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : Catalog1 » เว้ ดานัง ฮอยอัน
เว้ ดานัง ฮอยอัน
สถิติการชม : 5,470 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 25/8/2558
vte002
เว้ ดานัง ฮอยอัน

 

 

          @มุกดาหาร-เว้  ดานัง  ฮอยอัน  4 วัน 3 คืน  (ไปรถ-กลับรถ)

  เที่ยวเวียดนามกลาง เปิดประตูสู่วัฒนธรรมแท้ นครจักรพรรดิเมืองเว้ ชมราชวังเก่าแก่และสุสานจักรพรรดิเวียดนาม ล่องเรือชมทิวทัศน์ชมแม่น้ำหอม ช้อปปิ้งเมืองมรดกโลก “ฮอยอัน” อันแสนโรแมนติค

วันแรก   มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-อุโมงค์ค์วินห์ม็อก-เว้

เช้า  นำคณะทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมเคียงพิมาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1) ใช้ห้องพัก 4 ท่านต่อ 1 ห้อง

07.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองสะหวันนะ เขตสปป.ลาว ตามเส้นทางไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข 9 ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวลาวและชนกลุ่มน้อย ทั้งลาวเทิง ลาวลุ่ม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) ที่ ร้านอาหารแฟนต้า (เมืองพิน) ก่อนเดินทางเข้า ถึงด่าวลาวบาว (Lao Bao) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม สามารถแลกเงินดองได้ที่นี่  จะมีพนักงานหรือธนาคารเคลื่อนที่ไว้คอยบริการแลกเงิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แม่น้ำดองฮา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ-ใต้ จากนั้นเข้าสู่หมู่บ้านวินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัยใต้ดิน จากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันแอบขุดในตอนกลางคืน หรือขุดในขณะที่มีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินทิ้งทะเลเพื่ออำพรางไม่ให้ข้าศึกรู้ ในปี 1966 เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มีความสำคัญในสงครามเวียดกง ใช้เวลาในการขุด 20 เดือนซึ่งสามารถนำชาวบ้านเข้าไปหลบภัยได้จำนวน 380 คน ภายในอุโมงค์นี้จะมีทั้งห้องนอน ห้องพยาบาล ห้องประชุมขนาด 50-60 คน ห้องอาบน้ำ บ่อน้ำดื่ม และชาวบ้านเหล่านี้อาศัยอยู่ในอุโมงค์ถึง 5 ปี อีกทั้งตลอดระยะเวลาดังกล่าว มีเด็กที่เกิดในอุโมงค์นี้จำนวนประมาณ 16 คน หลังจากเสร็จสิ้นสงครามเด็กเหล่านี้ก็จะมาคอยดูแลรักษาอุโมงค์แห่งนี้ และคอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเว้18.00 น.    ถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง          เว้-พระราชวังหลวง-สุสานพระเจ้าไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-ดานัง

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชมพระราชวังหลวงของจักรพรรดิเวียดนาม เป็นพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง ตั้งอยู่ใจกลาง ซึ่งสร้างไว้เป็นป้อมปราการอย่างแข็งแรง UNESCO ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก จากนั้นนำคณะเข้าชม เจดีย์เทียนมู่ เจดีย์สูงริมแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพแต่ละภพของพระพุทธเจ้า พร้อมชมระฆังขนาดใหญ่ ที่หนักถึ2,000 กิโลกรัม ที่หล่อขึ้นในปี พ.ศ. 2244 เจดีย์แห่งนี้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเว้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะเข้าชม สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน ซึ่งออกแบบ ผสมผสานแบบฝรั่งเศส ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีราคาแพงและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน ชมภาพมังกรในม่านเมฆ และถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน ประเทศจีน จากนั้นนำทางเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่าไร้ขอทาน ชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮเวิ่นและจุดชมวิว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในเวียดนามกลาง ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,000 เมตร ที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางระหว่างตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศ ระหว่างทางจะมีกุ้งดองและน้ำปลาจากเมืองน๋ามโอ ที่มีรสอร่อยที่สุดในเวียดนามวางจำหน่ายตลอดเส้นทาง

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่6)ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วนำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม           มรดกโลกฮอยอัน-ดานัง-พิพิธภัณฑ์จาม--ตลาดดองบา-เว้

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วนำคณะเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก จากนั้นนำท่านตามรอยละครดัง”ฮอยอันฉันรักเธอ” ที่เมืองฮอยอัน อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 300 กว่าปีก่อนซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดีและต่อเนื่องโดยลูกหลานมาแล้วประมาณ 8 รุ่น ท่านจะได้ชมสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน ชมสะพานญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ โคมไฟ ภาพปัก ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ฯลฯ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเสร็จนำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซองหาน เป็นสถานที่รวบรวมประติมากรรมจามชิ้นเยี่ยมๆจากหลายยุคจากปราสาทต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ตัวอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดยความร่วมมือกันระหว่าง อองรี ปาร์มองติเอร์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะจาม และ สถาปนิกฝรั่งเศสคือ เดอลาวาลและโอแกลร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นที่พักของทหารรัฐบาลไซง่อน และรอดพ้นจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาในสงครามมาได้ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ระหว่างทางจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮเวิ่น  ผ่านคาบสมุทรลังโก ถึงเมืองเว้ นำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาดดองบา ซึ่งเป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเ

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะลง ล่องเรือมังกร พร้อมชมการแสดง การขับร้องเพลงพื้นเมืองของชาวเว้ ซึ่งเมื่อก่อน จะมีแต่กษัตริย์

เท่านั้นที่จะได้ฟัง จากนั้นนำคณะกลับสู่ที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่     เว้-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่10)ที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาวบ่าวเข้าประเทศลชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่11) ที่ ร้านอาหารในตัวเมืองพิน จากนั้นนำคณะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่มุกดาหาร กลับถึงชายแดนลาว-ไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่จังหวัดมุกดาหาร คณะแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ  x,xxx บาท

(พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท)

@อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าดำเนินการเอกสารผ่านด่าน               - ค่าธรรมเนียมไทย และ ลาว

- ค่าผ่านองค์การท่องเที่ยวไทย และ ลาว เวียดนาม       - ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน 4+3 ดาว

- ค่ารถบัสนำเที่ยว 4 วัน    - ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามที่รายการระบุ - ค่าอาหาร

- ค่าล่องเรือมังกรที่เมืองเว้  -ค่าไกด์ท้องถิ่น   - ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ(500,000-1,000,000)    

@อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว     - ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่รายการระบุ

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ        

** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 50 บาท              ** ค่าทิปคนขับรถวันละ 50 บาท

     ** ทางคณะต้องเตรียมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาทต่อท่าน

 

*การชำระเงิน โอนเงินมัดจำ 50 % เข้าบัญชี นายภานุวัฒน์  กำมเลศ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยห้างบิ๊กเจียงหนองคาย เลขที่ 887-200 3193    ส่วนที่เหลือชำระสดในวันเดินทาง

  

      *ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ที่ คุณอินทิรา (โอ๋)  042-413110 , 086-6365242 , 

(ภานุวัฒน์)  088-5612199บ[Line]  .084-2701097            

 

 
ราคา 8,900.00 บาท
เว้ ดานัง ฮอยอัน
เว้ ดานัง ฮอยอัน
เว้ ดานัง ฮอยอัน

                                 *   โปรแกรม  เวียดนาม - เว้- ดานัง- ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

                                           (เข้าทาง จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 

เวียดนามดินแดนที่น่าหลงใหล สัมผัสกับความงดงามมรดกโลก ฮอยอัน  เมืองโบราณของเวียดนามที่คงสภาพเดิมมากกว่า 300 ปี ชมพระราชวังเว้ สุสานพระจักรพรรดิไคคิงห์ ประติมากรรมตามแบบฉบับของเวียดนามที่สวยงาม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมชมเมืองเว้ แล้วท่านจะประทับใจไปอีกนานแสนนาน

วันแรก        มุกดาหาร- เว้

06.00 น. เข้าทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า(1) ที่โรงแรม เคียงพิมาณ จ.มุกดาหาร

 07.30 น. รถพร้อมไกด์ลาวรอรับคณะ เตรียมตัวออกเดินทาง จากโรงแรม เข้าสู่ด่าน ตม. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สอง เคลียร์เอกสาร ด่าน ตม. นั่งรถข้ามสะพาน ถึงด่านลาว เคลียร์เอกสาร เดินทางผ่าน ด่าน สปป.ลาว แขวงสะหวันนะเขต มุ่งหน้าเข้าสู่ ด่านลาวบาว บ้านแดนสวรรค์ เขตชายแดน เวียดนาม-ลาว ตามเส้นทางหมายเลข 9

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) ที่ด่านแดนสวรรค์ เข้าสู่พิธีการตรวจตนเข้าเมือง ด่านลาวบาว (เวียดนาม)แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ผ่านเมืองกวางตรี ชมทัศนียภาพภูเขา แม่น้ำ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จนกระทั่งเข้าสู่เมืองเว้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่า ปัจจุบันได้รักการรักษาไว้เป็นเมืองมรดกโลก

17.00 น. เข้าที่พักโรงแรมเมืองเว้ รับประทานอาหารเย็น(3) พักผ่อนตามอัธยาศัย และท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก ชมแม่น้ำหอม สะพานหลากสี

วันที่สอง    เว้-ฮอยอัน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3) และชมตลาด เที่ยวชมเมืองเว้เมืองแห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์และเป็นถิ่นกำเนิดกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน จากนั้นนำท่านชมเจดีย์หลวง วัดเทียนมู่ ซึ่งมีรูปทรงแบบเก๋งจีนแปดเหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น และป้อมปราการราชวงศ์เหงียน เยี่ยมชมพระราชวังไดนอย สร้างเมื่อปี 2347 สมัยพระเจ้า ยาลอง ที่วางรูปแบบการก่อสร้างตามแนวคติจักรวาลของจีนที่ยึดตามแนวแกนเหนือ ใต้ และ ส่วนในสุดเป็นที่ประทับของจักรพรรดิภายใต้การวางผังที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ภายในเขตกำแพงที่ยาวกว่า 3,000 เมตร และเยี่ยมชมสุสานจักรพรรดิ ไค่คิงห์ เดินทางสู่เมืองดานัง

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่เมืองดานัง จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน  โดยผ่านเส้นทางแห่งเมฆหมอกเนื่องจากเป็นยอดเขาที่มีอากาศเย็น และมีเมฆหมอกปกคลุมเกือบทั้งปีอากาศเย็นสบายแวะชมที่ทะเลลังโค และความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวตลอดเส้นทาง ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,000 เมตร  เดินทางถึงฮอยอัน

17.00 น. นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  

18.00 นรับประทานอาหารเย็น(5) และเดินชมเมืองฮอยอันพักผ่อนตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่สาม ฮอยอัน-ดานัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)ชมตลาดชมศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้งและมณฑลหวางสี ชมสะพานญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 จากนั้นเดินทางสู่ดานัง ผ่านชมความงามของภูเขาหินอ่อนสองข้างทาง ถึงดานังนำท่านชมพิพิธภัณฑ์จาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสูเมืองเว้ ผ่านจังหวัดกวางนัมเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งแปซิฟิคที่สวยที่สุดทั้งสองข้างทาง ท้องทะเลสีคราม อ่าวน้อยใหญ่เรียงรายเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง บริเวณตลาดพื้นเมืองดองบา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกนานาชนิดที่มีมาให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

17.00 น. เข้าที่พักที่เมืองเว้ รับประทานอาหารเย็น(8) จากนั้นเชิญล่องแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศสองฝั่งน้ำยามค่ำคืน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่    เว้-ลาวบาว-มุกดาหาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(9) แล้วออกเดินทางสู่ด่านลาวบาวระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทิวเขาและเรียบแม่น้ำที่สวยงาม  ถึงด่านลาวบาว แวะซื้อสินค้า ณ ร้านปลอดภาษี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านบ้านแดนสวรรค์(ลาว)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(10)จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต

15.00 น. ถึงด่านสะหวันนะเขต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

15.30 น. ข้ามด่านมาถึง ฝั่งไทย  

17.00 น. นำท่าน เข้ารับประทานอาหาร เย็น(11)เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 *หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามเวลา และความเหมาะสม แต่สถานที่ชมครบทุกๆที่

 

      *โรงแรมที่พักใน เวียดนาม ระดับ 3 ดาว เช่น  -HeriTage Hotel

-Indochine Hotel    -Phohol hotel –Duytan Hotel

 

                       *ที่เวียดนาม ใช้เงิน ดอง และเงินไทย หรือ ยูเอส ดอลล่าห์ ได้

 

       

 

 

 

 

   *อัตราค่าบริการ    จำนวน   ราคาท่านละ   8,900   บาท   (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

                                เด็กอายุไม่ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 4,500 บาท /ท่าน (พักกับผู้ใหญ่)

    วันที่เดินทาง  

    

    *อัตราดังกล่าวรวม 

 -ด่าที่พักโรงแรมระดับสามดาว  3  คืนที่เวียดนาม

 ค่าชมสถานที่-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว,เวียดนาม-ค่าท่องเที่ยวลาวเวียดนาม

-ค่าอาหารครบทุกมื้อตามโปรแกรม (อาหารวันแรกถึง อาหารเย็นวันกลับ)

-ค่ารถปรับอากาศ-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

-บริการน้ำดื่ม+ผ้าเย็น ฟรี ตลอดการเดินทาง

*นอนคนเดียวจ่ายเพิ่ม  3,000 บาท

·         ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน และฤดูการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม

       

*อัตราไม่รวมค่าใช้จ่าย

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,อาหารเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

- ทิป ,มินิบา

-นอกเหนือที่ระบุไว้

 

   *เอกสารการเดินทาง    พาสปอร์ต ส่งเอกสารล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 15  วัน

   *การชำระเงิน     ชำระ 50% ในวันที่จอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี

นายภานุวัฒน์  กำมเลศ  ธนาคารไทยพานิชย์

    สาขาย่อยบิ๊กเจียง หนองคาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่   887-2-00 319-3

 ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15วัน

 

 

           ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่คุณอินทิรา/คุณภานุวัฒน์ 042-413110,086-6388270,085-0018733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  538,271
Today:  7
PageView/Month:  3,157