wansaitoursaleandservice.com

 
ประเภทสินค้า
หลวงพระบาง
สถิติการชม : 5,492 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 3/4/2553
หลวงพระบาง 4-3
หลวงพระบาง

                         * โปรแกรม เวียงจันทน์  วังเวียง หลวงพระบาง  4 วัน 3 คืน 

วันที่ 1  หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง

08.00 น.รถบัสรอรับคณะที่ หนองคาย  จากนั้นนำท่านเดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์  นำท่านนมัสการวัดแม่สีหลักเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองของลาว

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบบุฟเฟ่ต์ที่ร้านดอนจันทน์ กุ้งเผา

12.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ระยะทาง  (ประมาณ 3 ช.ม.)

15.00 น. ถึงวังเวียง นำท่านเข้าชมถ้ำจัง  ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ที่มีความยาวมาก ชมหรือลงอาบน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ไหลลงมาจากภูเขา  และชมตลาดวังเวียงฯ และบรรยากาศรอบๆ เมือง  และ  เช็คอินเข้าที่พัก ติดน้ำซอง (โรงแรมถาวรสุข)

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารนางบด ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาล้อมรอบ จากนั้น นำท่านเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืน ท่องราตรี ตามอัธยาศัย  (ใกล้โรงแรมที่พัก)  (โรงแรมถาวรสุข หรือโรงแรมช้างผ่าน บรรยากาศติดน้ำซอง)

วันที่ 2 วังเวียงฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทาง ชมทะเลหมอก ปกคลุมภูเขาสูง เส้นทาง 13 เหนือ

08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางกับวิถีชีวิตของชาวเมือง กาสี บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆ ของเมืองภูคูณ ทางแยกไปทุ่งไหหิน ท่ามกลางอากาศที่แสนจะหนาวเย็น  แวะพักถ่ายรูป ที่ศาลาภูคูณ ผ่านกิ่วกะจำ

12.30 น. ถึงหลวงพระบาง เข้ารับประทานอาหารกลางวัน ในตัวเมืองหลวงพระบาง ร้านอาหาร มีชัยผล

13.30 น.จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรม ชะนะแก้ว หรือวิลล่ามณีพร )และทำภารกิจตามอัธยาศัย    

14.00 น. บ่ายออกเดินทางไปที่น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยงามของเมืองหลวงพระบาง และชมทิวทัศน์สองข้างทาง  แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เมืองหลวง ขึ้นชมพระอาทิตย์ตกและ เข้านมัสการพระธาตุภูสี ที่อยู่บนภูเขาสูง กลางเมืองหลวงพระบางขึ้นบันไดสูงกว่า 300 ขั้น บนยอดภูสี เป็นจุดชมวิวรอบเมืองหลวงพระบาง จากนั้นเข้าชม

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารอินโดไชน่า  และออกเดินชม และ ซื้อสินค้าชาวเขา  ก่อนกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  พระราชวัง-วัดเชียงทอง

06.00 น. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าที่ชาวเมืองหลวงพระบางทำเป็นประจำทุกวัน  ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ออกมาบิณฑบาตร ยามเช้า กว่า 200 รูป  หลังจากนั้นเดินชมตลาดเช้าพื้นเมือง ชมสินค้าที่ชาวบ้านนำมาวางขาย และชิมกาแฟโบราณลาว ที่ร้าน ประชานิยม  และ กลับไปรับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

09.00 น.นำท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง  , วัดใหม่ วัดแสน ภายในพระพุทธรูป องค์ใหญ่ สวยงาม วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  ชมพระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต ภายในท้องพระโรง สวยงาม ประดับด้วยทองคำ

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารเทพบุบผา ใกล้โรงแรมที่พัก

13.00 น.นำท่านออกเดินทาง ไปที่หมู่บ้านปากอู บ้านช่างไห ชมการต้มเหล้า เลือกซื้อสินค้าชาวบ้านผ้าไหมทอมือ ฯลฯ

ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับ เข้าสู่หลวงพระบาง ถึงหลวงพระบาง ช้อปปิ้งที่ตลาดใหม่ดารา  เลือกซื้อสินค้าเครื่องเงิน,ผ้าไหม,ซีดี,เสื้อผ้า,เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าหนัง และอื่นๆ อีกมากมาย และเดินช้อปที่ตลาดมืดต่อ

19.00 น.เข้ารับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารปากห้วยมีชัย ก่อนจะนำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม

วันที่สี่ อำลาหลวงพระบาง-หนองคาย

06.00 น.ออกเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม ถนน 13 ใต้ แวะรับประทานอาหารเช้าที่ บ้านกิ่วกะจำ

ก่อนออกเดินทางต่อ ผ่านบ้านภูคูณ ก่อนจะแวะพักที่ ล้านกาสี

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ เมืองวังเวียงฯ ร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่า และเดินทางต่อ แวะเลือกซื้อ

ของฝากที่ตลาดแพปลา และเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

17.30 น.เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ก่อนจะข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่หนองคาย

  

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   จำนวนลูกค้า..........  ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท  ระดับสามดาว (รถรับ-ที่หนองคาย)

*ราคานี้รวมถึง –ค่ารถนำเที่ยว,ไกด์ไทย-ลาว,ค่าชมสถานที่,ค่าที่พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน  ค่าอาหารทุกครบทุกมื้อ,ค่าภาษีเข้าเมือง และท่องเที่ยว

*โรงแรมถาวรสุข หรือ ทวีสุข ,โรงแรมช้างผ่าน  วังเวียงฯ ติดน้ำซอง ในตัวเมือง (ระดับ 3 ดาว)

*โรงแรมชะนะแก้ว และวิลล่ามณีพร หลวงพระบาง ห้องพักสะอาด แอร์ น้ำอุ่น ทีวี (ระดับ 3 ดาว)

 

*เอกสารการเดินทาง  -พาสปอร์ต (ส่งสำเนาพาสปอร์ตล่วงหน้า 20 วัน)

*การชำระเงิน  โอนเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวน 50 % ในวันที่ตอบรับการเดินทาาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์  สาขาย่อยบิ๊กเจียง  ชื่อบัญชี นายภานุวัฒน์   กำมเลศ  บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  887-2 00319-3 

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่   042-413110     ส่วนที่เหลือชำระในวันที่เดินทาง

 

 

 
ราคา 7,900.00 บาท
 
Online:  4
Visits:  525,624
Today:  17
PageView/Month:  4,076