wansaitoursaleandservice.com

 
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : Catalog2 » วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
สถิติการชม : 6,844 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 3/4/2553
วังเวียง-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม

โปรแกรมเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม 3 วัน 2 คืน

 

วันแรก หนองคาย-เขื่อนน้ำงึม

08.00 น. เจ้าหน้าที่วันใสทัวร์ รับคณะที่หนองคาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ด่านหนองคาย ตรวจเอกสาร ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ถึงด่าน ตม.ลาว เคลีย์เอกสาร และไกด์ลาวสาวสวย รอรับคณะ พร้อม นำท่านเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (30 นาที)

09.30 น.ถึงเวียงจันทน์ จะนำท่านออกเดินทางต่อ ไปตามเส้นทาง 13 เหนือ ไปทางบ้านท่าลาด จนถึงแยกบ้านโพนโฮง   แวะทำธุระส่วนตัวสักครู่ ก่อนออกเดินทาง เข้าสู่เขื่อน น้ำงึม แวะถ่ายรูปหน้าเขื่อน ด้านประตูน้ำ ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าเรือ

11.30 น.ถึงท่าเรือ นำทุกท่านลงเรือ เพื่อล่องเรือ ชมเขื่อน รอบๆ เกาะ  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) พักผ่อนตามสบายๆ บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศทะเลสาบน้ำงึม สีเขียว น้ำเงิน สวยงามยิ่งนัก (เวลาล่องเรือ 1-2 ชม.)

14.30 น.ขึ้นบนฝั่งท่าเรือ ซื้อส้มปลาโดของฝากติดมือกลับบ้าน ที่นี่อร่อยมากๆ

17.30 น.นำท่านเดินทางถึง แดนสวรรค์รีสอร์ท เข้าที่พักๆผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะสนุกกับคาสิโนที่อยู่ภายในโรงแรมก็ตามอัธยาศัย มีสระว่ายน้ำ และ เครื่องเล่นฟ้า ตู้สล็อต บาคาร่า แบล็คแจ็ค และ ฯลฯ มากมาย ให้ท่านลองเสี่ยงโชค

18.00 น.เชิญทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 20.00 น.เชิญท่านพักผ่อน ก็ตามอัธยาศัย

วันที่สอง เขื่อนน้ำงึมนครหลวงเวียงจันทน์

08.30 น. หลังอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทาง เข้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 2.30ช.ม.แวะพักที่ตลาดของป่า

10.30 น.เดินทางถึงเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม ที่ จ.นครพนม (ไทย) บริเวณด้านหน้าจะเป็นที่ตั้งของหอธรรมสภา และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า พระธาตุหลวง

11.20 น.จากนั้น ชมประตูชัย (The Patousay) เป็นหอสูงประมาณตึก 7 ชั้น มีน้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลง ด้านหน้า และ

ด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆเมือง

 12.00 .รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ หรือเซตลงโต๊ะ 

13.00 น เข้านมัสการเจ้าแม่สีหลักเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวลาวมาช้านานแล้ว ขอสิ่งใดได้ สมปรารถณา

 14.00 น.นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว (Ho Pha Keaw  Museum) อดีตที่ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต เมื่อ 219 ปี ก่อนจะถูกอัญเชิญมา ประดิษฐาน ยัง กทม.ในปัจจุบัน

15.00 .นำท่านเลือกซื้อสินค้า เครื่องเงิน ทอง นาฬิกา ผ้าไหม ฯลฯ ที่ตลาดเช้า แวะซื้อสินค้าที่ร้านเครื่องเงิน ชาวเวียดนาม ของแท้ มีประกัน สินค้าเครื่องเงิน ผ้าไหม ของเก่าโบราณ ฯลฯ

16.00 น.นำท่านช้อปปิ้งสินค้า จีน ที่ตลาดจีน ใหม่ เช่น กระเป๋า เครื่องเสียง ขนม สินค้าอื่นๆที่นำเข้าจากประเทศจีน

 17.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม สีสะหวาด หรือ เทียบเท่า

 18.30 .ขอเชิญรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำสี่ภาค จากศิลปิน สาวลาว 4 ชุด

พร้อมสนุกสนามกับเสียงเพลงคาราโอเกะ ร่วมสนุกได้ตามอัธยาศัย  จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน หรือจะท่องราตรีเมืองเวียงจันทน์ก็ตามอัธยาศัย

วันที่สาม  อำลา เวียงจันทน์-หนองคาย

 08.30 น.หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสอน พรหมวิหาร อดีตเจ้ามหาชีวิต ชาวลาว ฟังและชมบรรยาย ในพิพิธภัณฑ์ ประมาณ 1 ช.ม. และนำท่านแวะช็อปปิ้งเครื่องเงินที่ ร้านจำปาล้านช้าง มีผ้าไหม เครื่องเงิน (กรรมวิธีทำ อยู่ที่หลังร้าน เข้าชมได้)ก่อนออกเดินทางกลับสู่ ด่านตม.ลาว

10.30 น.ถึงด่าน ตม.ลาว เลือกซื้อสินค้า ปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี สินค้าเหล้า ไวน์ บุหรี่ กระเป๋า ขนม ฯลฯ  ก่อนเดินทางข้ามสะพาน มิตรภาพลาว-ไทย กลับสู่หนองคาย

12.00 น.นำท่านเข้ารับประทานอาหาร กลางวันที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของหนองคาย

13.00 น.นำท่านเช้านมัสการองค์หลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัย พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย

เข้าชมพระพุทธรูปปางต่างๆ องค์ใหญ่ หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าก็อปปี้นำเข้าจากอินโดจีน เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ

16.00 น.อำลาทุกท่านพร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                *โปรแกรมเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่

     *อัตราค่าบริการ จำนวน ..................................................... (3 วัน 2 คืน) (ใช้รถลาวรับ-ส่งหนองคาย)

*ค่าบริการนี้รวมถึง-ค่าบัตรภาษีผ่านแดน-ค่าท่องเที่ยวลาว-ค่าไกด์ ไทย-ลาว-ค่ารถบริการนำเที่ยวลาว-ค่าอาหารกลางวัน  อาหารเย็น -ค่าชมสถานที่ และ ค่าที่พัก โรงแรม  2 คืน  และ อื่นๆ ตามโปรแกรม  

**บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น อาหารว่าง ฟรี.   *ที่พักโรงแรมที่ เวียงจันทน์ 1 คืน เขื่อนน้ำงึม 1 คืน

*เอกสารการเดินทาง เที่ยว สปป.ลาว 1.พาสปอร์ต  (ส่งสำเนาหน้าแรก ล่วงหน้า 15 วัน)

      ***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ภานุวัฒน์  (วันใสทัวร์ หนองคาย) โทร.042-413110 หรือ 086-6388270         

  *หมายเหตุ การชาระเงิน   โอนเงินมัดจำล่วงหน้าจำนวน  50 %  ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง

 โดยโอนเข้าบัญชี  นายภานุวัฒน์  กำมเลศ   บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยบิ๊กเจียง (หนองคาย)

  เลขที่บัญชี  887-2 00319-3  (พร้อมทั้งส่งแฟกซ์ ใบโอนเงินมาที่  วันใส ทัวร์)

                                                   

                       

 

              ***เที่ยวทั่วไทย-ลาว เวียดนาม จีน ไปกับ วันใสทัวร์  หนองคาย***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ราคา 3,900.00 บาท
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม
 
Online:  3
Visits:  534,352
Today:  117
PageView/Month:  6,709